Tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland

Tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • language nl
 • Over
  Databank en Collectie TUiN

  De databank biedt informatie over historische en bestaande Nederlandse tuinen, parken, buitenplaatsen en landgoederen, begraafplaatsen, ruilverkavelingen, recreatie- en villaparken en andersoortige 'groene monumenten'. Opgenomen zijn beschrijvingen van objecten van tuinhistorische en landschapsarchitectonische waarde en hun ontwikkeling; van de verschillende opdrachten die tuin- en landschapsarchitecten hebben uitgewerkt en van de bijbehorende documenten met beeldmateriaal. Ook biografische informatie over landschapsarchitecten is in de databank te vinden.

  De databank TUiN maakt de collectie TUiN met ontwerpen van de belangrijkste tuin- en landschapsarchitecten van Nederland voor iedereen beschikbaar.
  De collectie TUiN is een van de Speciale Collecties van Bibliotheek WUR.
  De beschrijvingen en het beeldmateriaal van de vierdelige Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (1995-2000) zijn ook in de databank TUiN zijn opgenomen.

Bergmans, J. (architect)

John Bergmans
Geboortedatum
1892-06-06
Sterfdatum
1980-09-24
Geslacht
M
Beschrijving
John Bergmans werd in 1892 geboren in Antwerpen, maar kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Zijn eerste praktijkervaring in het groene vak deed hij op in dienst van verschillende kwekerijen in de buurt van Haarlem, zoals Van Empelen en Van Dijk en waarschijnlijk ook Van Tubergen. Later werkte hij voor Tottenham Nurseries in Dedemsvaart, voor Turkenburg te Bodegraven en voor J. H. Faassen- Hekkens' Boomkwekerijen te Tegelen. Bij deze firma werd hij hoofd van de afdeling tuinarchitectuur die aan de kwekerij verbonden was. Bergmans, die lid was van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten en van de Nederlandse Dendrologische Vereniging, is vooral bekend geworden door zijn boek Vaste Planten en Rotsheesters, dat in 1924 verscheen en als gewijzigde herdruk in 1939. Daarnaast publiceerde hij nog negen andere boeken over planten en tuinen en schreef hij in verschillende tijdschriften. Bergmans had vele internationale contacten en ontving in 1973 The Veith Memorial Medal van de Royal Horticultural Society. Bergmans ontwierp ruim drieduizend tuinen, parken en recreatieparken, voornamelijk in Nederland, maar ook in België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Vooral in Zuid-Limburg en in zijn woonplaats Oisterwijk en omgeving zijn zijn creaties nog terug te vinden. De tuinen van Bergmans laten zich typeren door het gebruik van een uitgebreid sortiment aan vaste planten, heesters en rotsplanten, waarvoor hij uitgebreide en gedetailleerd uitgewerkte beplantingsplannen opstelde. Hij was een meester in het samenstellen van plantencomposities die door bloei, bladvorm en -kleur elk seizoen een ander aanzien hadden. In die zin was John Bergmans een echte 'plantenman', die zijn plattegronden ondergeschikt maakte aan het sortiment. Enige bekende Nederlandse werken van Bergmans' hand zijn het Steinerbos te Stein; het Schuttersveld te Brunssum; openluchttheaters te Brunssum, Oisterwijk en Tegelen; de Botanische Tuin Terwinselen (Kerkrade); het dierenpark te Tilburg; en de arboreta te Kalmthout (België) en Essen (België). Na de Tweede Wereldoorlog was Bergmans tevens supervisor met betrekking tot de groenvoorziening van de Staatsmijnen in Limburg. Bergmans' collectie tuinontwerpen en boeken bevindt zich thans in de Bibliotheek van Wageningen UR.
Beschrijving
Johannes Baptiste (John) Bergmans werd op 6 juni 1892 in Antwerpen geboren. Hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog in dienst van het belgische leger, maar vertrok naar het neutrale Nederland, waar hij tot zijn dood in 1980 bleef wonen (vanaf ca. 1924 in Oisterwijk). Hij was hovenier bij Van Empelen en Van Dijk, een kwekerij in Aerdenhout; later had hij ook verbintenissen met andere kwekerijen. Dat blijkt ook uit zijn ondertekening van diverse artikelen die hij schreef in het tijdschrift Floralia: in 1921 staat onder zijn naam de vermelding 'Koninklijke Kweekerij Tottenham, Dedemsvaart', waar hij in ieder geval tot 1926 'Chef de Cultures' was. Verder werkte hij voor Turkenburg te Bodegraven en voor J.H. Faassen-Hekkens' boomkwekerijen te Tegelen. Bij deze laatst genoemde kwekerij was hij omstreeks 1939 in dienst als hoofd van de afdeling tuinarchitectuur. Hij trouwde met J.M.W. Visser (geboren 5 april 1900 in Amsterdam) die de Middelbare Tuinbouwschool voor meisjes, 'Huis te Lande', te Rijswijk had doorlopen. De vroegst bekende ontwerptekeningen zijn door Bergmans gemaakt voor zijn schoonvader, de heer J. Visser, directeur van het bedrijf N.V. Arendshoven te Oisterwijk. Dit bedrijf gaf Bergmans deze opdracht in 1924. Bergmans verzorgde vanaf 1920 talrijke artikelen (ca. 1000!) over planten en beplantingsmogelijkheden; daarnaast schreef hij tussen 1923 en 1940 tien boeken waaruit zijn grote liefde voor groen blijkt. Behalve dat blijkt er ook zijn bijzonder goede en grote plantenkennis uit, waarvoor hij verschillende keren werd onderscheiden. Vanaf de eerste uitgave van het tijdschrift Dendron (een uitgave van de International Dendrology Union) in 1954, werkte hij mee als redacteur. Zijn artikelen verschenen in de beginjaren vooral in het tijdschrift Floralia (1920-1934); later schreef hij ook voor de Revue Horticole (l92l), voor het Weekblad Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde (1927-1936), voor het Orgaan van Huis te Lande (1931), voor Buiten (1933-1935) voor Cultuur en Handel (1949-1956) en voor Dendron (vanaf 1954). Boeken van zijn hand zijn: Rotsplanten in kleine tuinen, Amsterdam 1923, 2e druk 1930 Vaste planten en rotsheesters, Haarlem 1924, 2e druk Tegelen 1939 De rotstuin, praktisch handboek . . . , Amsterdam 1928 Rots- en muurtuinen, 2e druk van De rotstuin, Amsterdam 1934 Schoon Oisterwijk, z. p l . , 1930 Zomersche bloemenweelde, Amsterdam 1934, 2e druk 1936 De tuin bij het huis, Amsterdam 1936, 2e druk 1962 Sierheesters en parkbomen, Amersfoort 1939 Bomen en Struiken, Naarden 1940 Alles over kamerplanten, Amsterdam 1967, 2e druk 1968.
toon 3 project(en)...
Uitreiking van de Veith Memorial Medal aan John Bergmans. (project)
Projectnummer
25.1000.
Opdracht
Documentatie
Datering
1974
toon 1 document(en)...
Brief aan J.Bergmans van de Royal Horticultural Society dd.20-2-1974, betreffende de uitreiking van de Veith Memorial Medal aan John Bergmans (document)
Inventarisnr.
25.1000.01
Type document
Brief / Correspondentie
Gedateerd
ja
Datum
1974
Herkomst
Bergmans, J.
Vindplaats
dos. 41
Diverse persoonlijke documenten (project)
Projectnummer
25.1001.
Tuinarchitect
toon 7 document(en)...
Getuigschrift van de Kruidtuin te Antwerpen voor volgen van 3-jarige studie Plantkunde; 1907-1910 (document)
Inventarisnr.
25.1001.01
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
dhr. M. de Beukelaar, leeraar-bestuurder van de Stedelijke Kruidtuin van Antwerpen
Datum
1910-00-00
Herkomst
collectie John Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Getuigschrift van fa. Van Empelen&Van Dijk, Bloemisten, Aerdenhout (document)
Inventarisnr.
25.1001.02
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Firma Van Empelen en Van Dijk, Aerdenhout
Datum
1916-07-00
Herkomst
Collectie John Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Getuigschrift voor arbeidsperiode 1916-07-01-1917-05-30 bij N.V. Handelskwekerij "Rozenoord" (document)
Inventarisnr.
25.1001.03
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
N.V. Handelskwekerij "Rozenoord"
Datum
1917-05-00
Herkomst
Collectie John Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Getuigschrift van Fa. Dennenheuvel te Heemstede voor arbeidsperiode 1917-1919 (document)
Inventarisnr.
25.1001.04
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Fa. Dennenheuvel te Heemstede
Datum
1919-02-00
Herkomst
collectie J. Bergmans
Vindplaats
dos.41
Getuigschrift van Koninklijke Kweekerij 'Tottenham', binnenlandse bedrijfsreizen en juridische waarneming (document)
Inventarisnr.
25.1001.05 tm 08
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Kweekerij Tottenham te Dedemsvaart
Datum
1921-10-01; 1919-07-12; 1920-01-31; 1920 07-20
Herkomst
Collectie J. Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Beschrijving
2 verklaringen voor bedrijfsreizen en 1 verklaring te firma juridisch te vertegenwoordigen bij het scheidsgerecht inzake het geschil met dhr. P. Bakkum Ez. te Uitgeest
Getuigschrift van de Plantkundige Dienst Staatsmijnen in Limburg voor werkverband (document)
Inventarisnr.
25.1001.09
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
directie van Staatsmijnen in Limburg
Datum
1949-01-27
Herkomst
collectie J. Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Persoonlijke documenten: paspoort, familiefoto's, 2 trouwboekjes van Bergmans'ouders en overgrootouders en 2 bidprentjes van Bergmans'ouders (document)
Inventarisnr.
25.1001.10-13
Type document
Foto; Overige teksten
Herkomst
collectie J. Bergmans
Vindplaats
dos. 41
Beschrijving
paspoort J. Bergmans, afgegeven 1879-08-22 2 trouwboekjes Bergmans'ouders en 2 bidprentjes Foto: vader, moeder en zuster d.d. 1915-02-21 en zonder datum Foto bij kassen met vader, zuster en moeder: kapotte kassen (zonder datum), herstelde kassen d.d. 1915-03-22 Foto: Julia en Joseph d.d.1920-09-01 wrschl verloofd; d.d. 192?-11-25 trouwfoto zonder moeder van Bergmans (is overleden in 1919)
Portretfoto Bergmans (project)
Projectnummer
25.1002.
Opdracht
Documentatie
Tuinarchitect
toon 1 document(en)...
Portretfoto John Bergmans (document)
Inventarisnr.
25.1002.01
Type document
Foto
Materiaal
zwart-witfoto
Formaat
9x13,8
Vindplaats
dos 41
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.