Database TUiN

Tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • language nl
 • Over
  Databank en Collectie TUiN

  De databank biedt informatie over historische en bestaande Nederlandse tuinen, parken, buitenplaatsen en landgoederen, begraafplaatsen, ruilverkavelingen, recreatie- en villaparken en andersoortige 'groene monumenten'. Opgenomen zijn beschrijvingen van objecten van tuinhistorische en landschapsarchitectonische waarde en hun ontwikkeling; van de verschillende opdrachten die tuin- en landschapsarchitecten hebben uitgewerkt en van de bijbehorende documenten met beeldmateriaal. Ook biografische informatie over landschapsarchitecten is in de databank te vinden.

  De databank TUiN maakt de collectie TUiN met ontwerpen van de belangrijkste tuin- en landschapsarchitecten van Nederland voor iedereen beschikbaar.
  De collectie TUiN is een van de Speciale Collecties van Bibliotheek WUR.
  De beschrijvingen en het beeldmateriaal van de vierdelige Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (1995-2000) zijn ook in de databank TUiN zijn opgenomen.

Records 1 - 3 / 3

Vier modeltuinen van J.D. Zocher jr.en L.P. Zocher (object)
Ligging
?
Tuintype
Villatuin / Stadstuin
toon 1 project(en)...
Vier modeltuinen van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (project)
Projectnummer
37.001.
Opdracht
Illustratie
Datering
1856
toon 2 document(en)...
Modeltuin van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (document)
Inventarisnr.
37.001.02
Type document
Overige tekeningen
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Gesigneerd
ja
Materiaal
aquarel
Vindplaats
lade 37.001.02
Negatiefnr.
3365
Dianr.
1088
Tweede, derde en vierde modeltuin Zocher (document)
meer afbeeldingen

Cooper Hewitt Museum, New York
Inventarisnr.
37.001.03-05
Type document
Overige tekeningen
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Gesigneerd
ja
Materiaal
foto van aquarel
Vindplaats
fototheek
Negatiefnr.
3366, 3367 en 3368
Dianr.
1089, 1090 en 1091
Beschrijving
Vierde modeltuin Zocher bevindt zich in het Cooper Hewitt museum, New York
Beschrijving
tekening no. 7, neg.nr. 3367, is geveild.
Zocher, L.P. (architect)
Geboortedatum
1820-00-00
Sterfdatum
1915-00-00
Geslacht
M
Tuinstijl
Late Landschapsstijl (ca. 1850 - ca. 1880); Gemengde tuinstijl (ca. 1870 - ca. 1925)
Beschrijving
Louis Paul werd geboren als zoon van Jan David Zocher jr. en Amy May van Vollenhove, op de buitenplaats Akendam, de buitenplaats die vanaf 1828 door zijn vader tot begraafplaats werd omgevormd. Vanaf 1829 woonde Louis Paul met zijn ouders op het terrein van hun kwekerij Rozenhagen, langs de Kloppersingel buiten de Kennemerpoort. Louis Paul noemde zich vanaf 1844 architect. Dit beroep gaf hij op, toen hij werd opgenomen als aandeelhouder van de Maatschappij tot inpoldering van de Westerwaard of Anna Paulownapolder. Zijn vader was zijn belangrijkste leermeester. Vanaf 1849 werkte hij met zijn vader in een samenwerkingsverband op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur, genaamd firma J.D. en L.P. Zocher. Na de dood van zijn vader in 1870 bleef hij tot 1900 onder deze firmanaam doorwerken. De firma J.D. Zocher en Co. is de naam van de boomkwekerij op Rozenhagen (1869-1918), waarover L.P. Zocher tot 1875 de leiding had en die werd voortgezet door J.J. Kerbert tot 1918. Naast landschapsarchitect en boom- en bollenkweker stond Louis Paul ook bekend als ondernemer. Hij stichtte twee ondernemingen, namelijk de fa. 'L.P.Zocher en A. Beets of de Haarlemsche Maatschappij tot het verduurzamen van levensmiddelen' (1863-1909) en de 'Stoom-meekrapfabriek H.H. Koopman, Zocher en Co. of Hollandia' (1870-1873). Ook was hij de oprichter van de 'Inrichting voor warme en koude baden' (1862). Naast zijn vele werkzaamheden trad hij ook nog op als adviseur voor de gemeente Haarlem inzake de Haarlemmerhout (1870-1900); als adviseur voor de Rotterdamse diergaarde en als rijksadviseur voor het Haagsche Bosch (vanaf1878). In 1886 ging hij met zijn tweede vrouw Anna Wellan in de door hemzelf gebouwde villa Flora wonen, op de hoek van de Dreef en het door hemzelf ontworpen Florapark. Louis Paul Zocher werd op 11 september 1915 begraven op dezelfde plaats als waar hij geboren werd: de voormalige buitenplaats Akendam (graf 18B). Zocher was internationaal zeer breed georiënteerd. Hij sprak vele vreemde talen en reisde veel in gezelschap van zijn dochter Maria, ook voor zijn kwekerij. Zijn ontwerpen, die ontstaan zijn in de periode van samenwerking met zijn vader, blijven de karakteristieke elementen van de late landschapsstijl vertonen; na het overlijden van zijn vader in 1870 probeerde hij nieuwe vormprincipes uit, zoals de gemengde stijl, toegepast in het Vondelpark en het niet uitgevoerde ontwerp voor het Nieuwe Park in Den Haag.
toon 2 project(en)...
Modeltuinen en documenten van Zocher sr. J.D., jr. J.D. en L.P. (project)
Projectnummer
37.001.
Datering
1856, 1894 en 1984
Tuinarchitect
toon 4 document(en)...
"De statige parken der Zochers" (document)
Inventarisnr.
37.001.01
Type document
Artikel
Vervaardiger
Wennekes, Wim
Gedateerd
ja
Datum
1984-07-07
Herkomst
NRC/Alg. Handelblad
Vindplaats
dos. 80
modeltuin van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher; in de uiterste rechter benedenhoek staat no. 6 (document)
Inventarisnr.
37.001.02
Type document
Ontwerp / Plattegrond
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Materiaal
aquarel en potlood
Vindplaats
lade 37.001.02
Negatiefnr.
3365
Dianr.
1088
Tweede tm vierde modeltuin van J. D. Zocher jr. en L.P. Zocher (document)
meer afbeeldingen
Inventarisnr.
37.001.03-05
Type document
Ontwerp / Plattegrond
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Gesigneerd
ja
Materiaal
foto vanaquarel
Vindplaats
fototheek; no. 05 bevindt zich in Cooper Hewitt museum New York
Negatiefnr.
3366, 3367 en 3368
Dianr.
1089, 1090 en 1091
Beschrijving
tekening no. 05, neg.nr. 3368, bevindt zich in het Cooper Hewitt museum, New York
Beschrijving
tekening no. 7, neg.nr. 3367, is geveild.
Reclame van Zocher en Co (document)
Inventarisnr.
37.001.06
Type document
Artikel
Vervaardiger
fa. Zocher
Datum
1894
Herkomst
Geïllustreerd Tuinboek
Vindplaats
dos. 80
Correspondentie van L.P. Zocher aan L.A. Springer (project)
Projectnummer
01.3002.
Opdracht
Diversen
Datering
1886-1895
Tuinarchitect
toon 5 document(en)...
Brief van L.P. Zocher aan L.A. Springer (document)
Inventarisnr.
01.3002.23b
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1885-03-20
Gesigneerd
ja
Herkomst
collectie Springer
Vindplaats
dos. 116
Brief van L.P. Zocher aan L.A. Springer (document)
Inventarisnr.
01.3002.23c
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1886-10-17
Gesigneerd
ja
Herkomst
collectie Springer
Vindplaats
dos. 116
Brief van L.P. Zocher aan L.A. Springer (document)
Inventarisnr.
01.3002.23d
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1891-02-17
Gesigneerd
ja
Herkomst
collectie Springer
Vindplaats
dos. 116
Brief van L.P. Zocher aan L.A. Springer (document)
Inventarisnr.
01.3002.23e
Type document
Brief / Correspondentie
Vervaardiger
Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1895-06-09
Gesigneerd
ja
Herkomst
collectie Springer
Vindplaats
dos. 116
L.P. Zocher 1820-1915 (document)
Inventarisnr.
01.3002.24
Type document
Artikel
Vervaardiger
Springer, L.A.
Herkomst
collectie Springer
Vindplaats
dos. 116
Zocher jr., J.D. (architect)
Geboortedatum
1791-00-00
Sterfdatum
1870-00-00
Geslacht
M
Opleiding
'Ecole des Beaux Arts' in Parijs
Tuinstijl
Landschapsstijl (ca. 1750 - ca. 1900)
Beschrijving
Johan David Zocher jr. werd in 1791 geboren als zoon van de tuinarchitect J.D. Zocher sr. Op achttienjarige leeftijd won hij de Prix de Paris, een jaarlijks terugkerende prijsvraag uitgeschreven door koning Lodewijk Napoleon voor jonge getalenteerde kunstenaars. Als winnaar kon hij als 'pensionnaire' gaan studeren aan de 'Ecole des Beaux Arts' in Parijs. Hier won hij de door deze school uitgeschreven 'Prix de Rome' die hem in de gelegenheid stelde aansluitend in Rome te gaan studeren. Omstreeks 1815 keerde hij terug in Nederland om zich in 1817 voorgoed in Haarlem te vestigen, waar hij de vervallen kwekerij Rozenhagen van zijn vader overnam. In 1817 werd hij ook benoemd tot architect van Soestdijk, als opvolger van zijn aldaar overleden vader. Dat Zocher jr. een gevierd en hoog gewaardeerd architect en tuinarchitect was, bewijzen zijn lidmaatschappen van diverse instellingen, zoals de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, het Koninklijke Nederlandsch Instituut, de latere Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, het Royal Institute of British Architects, het Genootschap Kunsten en Wetenschappen te Utrecht en zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (in 1845). De ontwerpen van Johan David Zocher jr., die uitsluitend door hemzelf vervaardigd zijn, dateren van omstreeks 1820 tot omstreeks 1850. Hij werkte in deze periode in tegenstelling tot zijn vader veel met open ruimten en doorzichten. Zijn opvattingen sloten ten volle aan bij het Arcadisch landschapsmotief: het verbeelden van een geïdealiseerd landschap, voorzien van waterpartijen en heuvels of glooiïngen, in harmonie met bestaande landschapselementen. Zo konden akkers, weiden en rustieke bouwelementen deel uitmaken van de totaalopzet. Als verwijzing naar het Arcadië van de klassieken gebruikte Zocher hier en daar een tempeltje of ander neoclassicistisch bouwwerk of een ruïne. Zijn ontwerpen zijn eenvoudig van opzet en harmonieus van vorm. Zijn geplande rondwandelingen hadden een grote belevingswaarde door de wisselende gezichten en het toepassen van een afwisselende beplanting van bloeiende heesters, loofhout en coniferen. De open ruimten fungeerden als rustpunten in de aanleg. In Zocher's parken uit deze periode liggen bekende neo-classicistische bouwwerken zoals het tempeltje (eigenlijk de biljartzaal) op Schaep en Burgh te 's-Graveland, de koepel behorende bij Molenbosch in de bossen van Austerlitz en de oranjerieën op Rosendael (herbouwd in 1990) en op de Hartekamp. Bij de ontwerpen voor Slot Zeist en Linschoten waren boomgaarden en dierenweiden opgenomen als onderdeel van het totaalplan. Vanaf 1849 ging hij een samenwerkingsverband aan met zijn zoon Louis Paul en werden de ontwerpen eerst alleen met 'Zocher' en later met 'J.D. en L.P. Zocher' gesigneerd. In deze periode is het moeilijk te beoordelen wie het ontwerp nu werkelijk gemaakt heeft. De parkontwerpen blijven in principe dezelfde vormgeving vertonen.
toon 1 project(en)...
Modeltuinen en documenten van Zocher sr. J.D., jr. J.D. en L.P. (project)
Projectnummer
37.001.
Datering
1856, 1894 en 1984
Tuinarchitect
toon 4 document(en)...
"De statige parken der Zochers" (document)
Inventarisnr.
37.001.01
Type document
Artikel
Vervaardiger
Wennekes, Wim
Gedateerd
ja
Datum
1984-07-07
Herkomst
NRC/Alg. Handelblad
Vindplaats
dos. 80
model Zochertuin (document)
Inventarisnr.
37.001.02
Type document
Ontwerp / Plattegrond
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Gesigneerd
ja
Materiaal
aquarel; potlood
Vindplaats
map J4
Negatiefnr.
3365
Dianr.
1088
Tweede tm vierde modeltuin van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher (document)
meer afbeeldingen
Inventarisnr.
37.001.03-05
Type document
Ontwerp / Plattegrond
Vervaardiger
Zocher, J.D. jr.; Zocher, L.P.
Gedateerd
ja
Datum
1856
Gesigneerd
ja
Materiaal
foto van aquarel
Vindplaats
fototheek; no. 05 bevindt zich in Cooper Hewitt museum New York
Negatiefnr.
3366, 3367 en 3368
Dianr.
1089, 1090 en 1091
Beschrijving
tekening no. 05, neg.nr. 3368, bevindt zich in het Cooper Hewitt museum, New York
Reclame van Zocher en Co (document)
Inventarisnr.
37.001.06
Type document
Artikel
Vervaardiger
fa. Zocher
Datum
1894
Herkomst
Geïllustreerd Tuinboek
Vindplaats
dos. 80
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.