PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q="nature conservation policy"
Check title to add to marked list
help
Creating common ground : the role of Indigenous Peoples’ sacred natural sites in conservation practice, management and policy [PhD thesis]
Verschuuren, Bas \ 2017
indigenous people - indigenous knowledge - historic sites - history - nature conservation - natural landscape - australia - ghana - guatemala - nature conservation policy
help
Family farming futures : agrarian pathways to multifunctionality: flows of resistance, redesign and resilience [PhD thesis]
Oostindie, H. \ 2015
family farms - multifunctional agriculture - farming - rural sociology - agricultural development - nature conservation policy - netherlands - europe
help
Greening the construction of marine infrastructure: a governance approach [PhD thesis]
Korbee, D. \ 2015
marine structures - governance - nature conservation policy - harbours - green infrastructure - marine areas - marine ecology - infrastructure - nature - projects - government policy - private sector
help
Operationalising resilience for ecosystem management by assessing ecosystems̕ adaptive capacity [PhD thesis]
Sterk, Marjolein \ 2015
ecosystem management - nature conservation policy - resilience of nature
help
Understanding trust : longitudinal studies on trust dynamics in governance interactions [PhD thesis]
Vries, J.R. de \ 2014
beliefs - governance - longitudinal studies - nature conservation policy - cooperation - physical planning - public authorities - groups - contracts - organization

Abstract:
Trust is generally perceived as an important concept in governance processes where people cooperate, as it enables people to take risks and deal with uncertainties, and it facilitates cooperation. These characteristics are seen as important in new and alternative ways of implementing public policies. These governance approaches focus more and more on network governance and on organising more horizontal interactions. In these contexts, trust is seen as a means to control and manage relations. It is therefore surprising that empirical studies on trust are lacking. Consequently, little is known about how trust emerges and develops in governance processes. This thesis addresses this gap and focuses on the question: How does trust emerge and develop in governance interactions? In answering this question, I take a dynamic perspective on trust. Here, trust is seen as a positive expectation about an actor’s ways of doing. This perspective in particular takes into account the dynamics of governance interactions. In this thesis, I focus on the field of spatial planning, as one of the fields of governance. In planning processes, four aspects are important. First, planning processes consist of a series of interactions that are organised in a certain way and have specific characteristics. Second, in these interactions, various policy instruments are used to guide the process and work towards a collective objective. Third, these interactions take place between groups and their members. These groups have their own identity and related roles and rules that influence the planning process. Fourth, in these interactions, people express trust and distrust to support their ideas, collaboration, or preferred choice. In studying trust dynamics, I focus in the subsequent chapters on these four aspects and how they influence and are influenced by trust dynamics.

help
Different shades of green : reflections on the legitimacy of Dutch nature policy and practices [PhD thesis]
Leistra, G.R. \ 2014
nature conservation policy - land use - policy processes - philosophy - gaasterland - zuidelijk flevoland - noord-holland

Abstract:
Welke natuur waardevol en het beschermen waard is, staat ter discussie. Verschillende kleuren groen concurreren om ruimte, zowel met elkaar als ook met ander landgebruik. Uitvoer Door legitimiteit uit te leggen aan de hand van in deze studie opgedane theoretische en empirische inzichten, wil deze studie bovendien bijdragen aan legitiem natuurbeleid en praktijken. De voorbeelden uit de praktijk zijn afkomstig uit Amstelland, Oostvaardersplassen en Gaasterland.

help
Elephants of democracy : an unfolding process of resettlement in the Limpopo National Park [PhD thesis]
Milgroom, J. \ 2012
national parks - nature conservation - development projects - politics - nature conservation policy - wildlife conservation - influences - indigenous people - resettlement - south africa - zimbabwe - mozambique

Abstract:
The proposed paper will focus on the process of displacement taking place in the context of the creation of the Limpopo National Park in Mozambique. This park is part of the Great Limpopo Transfrontier Park, which also includes the Kruger National Park (South Africa) and Gonarezhou National Park (Zimbabwe). The creation of the Limpopo National Park – which involved the translocation of more than 3000 animals from Kruger park to Limpopo park, including more than a hundred elephants – is strongly associated by some local residents with political developments following the cease-fire in 1992 and the increased regional cooperation since South Africa’s transition to democracy in 1994. The paper will describe how the establishment of the larger transfrontier park resulted in pressure on the Mozambican government to favour the model of a national park over other conservation options that might have better accommodated the interests of local communities. About 26 000 people are currently living in the Limpopo National Park; about 6000 of whom are in the process of being resettled to an area southeast of the park. The Mozambican government and donors funding the creation of the park have maintained that no forced relocation will take place. However, the pressure created by restrictions on livelihood strategies resulting from park regulations, and the increased presence of wildlife has forced some communities to ‘accept’ the resettlement option. The paper will describe the negotiation process about alternative locations and compensation packages for the communities to be resettled, involving park officials, local and international NGOs, and communities. An analysis will be presented of the power struggles between those parties, but also of the internal contradictions and conflicts that each of the parties experience. Furthermore, an often neglected aspect will be explored, namely that of the possible consequences of resettlement for the hosting communities outside of the park

help
The governance of nature : how nature conservation ambitions have been dashed in planning practices [PhD thesis]
Beunen, R. \ 2010
nature conservation - physical planning - europe - legislation - land use - governance - nature conservation policy - habitats directive - ecological network - natura 2000 - Netherlands

Abstract:
Ondanks de veelgehoorde opmerking dat 'Nederland op slot gaat als gevolg van natuur- en milieuregelgeving” blijkt uit het onderzoek van Beunen dat projecten zelden worden stopgezet als gevolg van deze regelgeving. Hij stelt vast dat de kritiek met name het gevolg is van de wijze waarop het natuurbeleid wordt uitgevoerd. Momenteel gaat teveel aandacht uit naar gesteggel over regels. Daardoor wordt de noodzakelijk inhoudelijke discussie niet gevoerd en neemt het draagvlak voor het natuurbeleid af. Beunen meent dat het huidige natuurbeleid voldoende kansen biedt om de verschillende belangen bij elkaar te brengen om tot gezamenlijke en breed gedragen oplossingen te komen.

help
Regional nature governance in the Netherlands : four decades of governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant [PhD thesis]
Arnouts, R. \ 2010
nature conservation - government policy - netherlands - governance - policy evaluation - nature conservation policy - nature - integrated spatial planning policy - noord-brabant - utrechtse heuvelrug

Abstract:
Dit proefschrift heeft als doel te beschrijven hoe overheden en niet-overheden in de loop der tijden het Nederlandse natuurbeleid heben vorm gegeven om te bepalen of er sprake is van een verschuiving in sturing (governance shifts), een omgekeerde verschuiving of geen verschuiving. Gebruik is gemaakt van beleidsarrangementen, bestaande uit vier dimensies: actoren, discours, macht en spelregels

help
Public natures: social representations of nature and local practices [PhD thesis]
Buijs, A. \ 2009
attitudes - perception - wilderness - aesthetic value - biodiversity - nature conservation - netherlands - nature management - ecological restoration - environmental psychology - landscape experience - nature conservation policy - citizens

Abstract:
De waarde van de natuur bestaat voor ecologen vooral uit het behoud van kwetsbare ecosystemen, en zij gebruiken daarbij termen als ‘habitats’ of ‘rode-lijstsoorten’. Deze moeten beschermd of uitgebreid worden en moeten zich autonoom kunnen ontwikkelen. Uit de studie van Buijs blijkt o.a. dat actiegroepen effectiever zijn in het beïnvloeden van de beeldvorming rondom conflicten dan natuurbeheerders

help
Inter-sectoral coordination in forest policy : a frame analysis of forest sectorization processes in Austria and the Netherlands [PhD thesis]
Verbij, E. \ 2008
forest policy - coordination - intersectoral planning - multiple use - austria - netherlands

Abstract:
Inter-sectoral coordination has become a central issue in different forest policy arenas worldwide and is considered to be essential for solving a whole range of problems the forest sector is currently facing

help
Understanding experts and expertise in different governance contexts : the case of nature conservation in the Drentsche Aa area in the Netherlands [PhD thesis]
Bommel, S. van \ 2008
nature conservation - experts - netherlands - participation - farmers - governance - nature conservation policy

Abstract:
Due to political and social changes, traditional expert-based hierarchical coordination mechanisms (‘government’ settings) are under pressure in nature conservation policy. New network coordination mechanisms, such as communicative or interactive processes of control and forms of self-regulation (‘governance settings’) have changed the role of expert advice in nature conservation policy. . In ‘governance’ settings, the role of expert advice has changed. The aim of the project is to contribute to finding effective solutions to resource dilemmas in nature conservation by enlightening the role of experts and expertise in a diversity of governance contexts

help
Echte natuur : een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving [PhD thesis]
Koppen, C.S.A. van \ 2002
nature conservation - valuation - man - psychology - impact - environment - society - sociology - philosophy - nature - nature and environmental education

Abstract:
Real Nature. An Investigation into the Social Theory of Nature Valuation and Nature Conservation in Modern Society. The book traces the social traditions that have shaped modern concepts of nature and nature conservation. It presents a theoretical frame for understanding the central dynamics of these traditions and it investigates the implications for nature conservation and biodiversity management today. Two core traditions shape nature in modern society. First, there is the tradition of science and technology, in which nature is shaped into a physico-chemical system of elements and processes that operate according to mathematical principles, without meaning or objectives in terms of human purposes. This tradition is based in the practice of scientific research and from there has become a dominant approach to nature in modern society. A second tradition of nature conceptualization is equally characteristic of modernity. It is called ‘Arcadian’ tradition. Surfacing prominently in Romanticism, the Arcadian tradition shapes nature as rural idyll or wilderness. Arcadian nature consists of living beings in their landscapes, and in particular it consists of living beings and landscapes positioned at a distance from industrial society. This tradition is based in practices of nature aesthetics, naturalist investigation, nature recreation and nature protection. In the day-to-day life-world, both traditions are mixed, modified, and moulded according to people’s concrete experiences of nature. In addition to these traditions, many other frames of reference are of importance in the shaping of nature in the modern life-world, but none of them are as influential as these two. In sociologies of nature and environment three clusters of nature conceptualization can be identified: one focusing on nature as a resource, one focusing on Arcadian nature, and one focusing on the social construction of nature. The first two are closely linked to the traditions identified above. The third approach arises from the recent flowering of constructionist thought. The theoretical frame proposed in the book can be considered as an effort to synthesize key aspects of all three approaches. It posits that there are three overlapping spheres of nature conceptualization in modernity: the sphere of science and technology, the sphere of the Arcadian tradition, and the sphere of the life-world. The co-existence and interaction of these spheres is characteristic ofhow citizens deal with nature in modern societies. The historical development ofthe nature conservation movement and nature conservation policy in the Netherlands demonstrates the continuing importance of nature aesthetics - in a broad sense - in nature conservation in the Netherlands, even though scientific and moral concepts tend to prevail in policy documents. In the light of these findings, the book advocates a broad view of biodiversity. In this view, the modern scientific concepts of biology can inspire, augment, or modify Arcadian nature concepts, but not replace them

help
Een kwestie van natuur : een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid [PhD thesis]
Aarts, N. \ 1998
nature conservation - nature conservation policy - sociology - communication - society - interactions - government policy - information services - farmers - netherlands
help
Weerbarstig land : een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest [PhD thesis]
Elerie, J.N.H. \ 1998
agricultural land - rural areas - land use - history - rural environment - environment - agricultural geography - netherlands - historical ecology - drenthe
help
Landschapsecologie en ruimtelijke organisatie in riviersystemen : een onderzoek naar de landschapsecologie van riviersystemen en de overheidszorg daarvoor in planning en beleid [PhD thesis]
Jongman, R.H.G. \ 1993
landscape - landscape ecology - physical planning - planning - policy - development - landscaping - watersheds - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.