PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Records 1 - 20 / 1242

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q="netherlands"
Check title to add to marked list
help
Rodent-borne health risks in farming systems [PhD thesis]
Krijger, Inge Milou \ 2020
help
Immune regulation by human colonic bacteria and short-chain fatty acids [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-02-14
Winaris, Nuning \ 2020
help
Social media dynamics in agro-food governance : hypes, emotions and master terms [PhD thesis]
Stevens, Tim M. \ 2020
help
Towards efficient use of resources in food systems : exploring circular principles and strategies [PhD thesis]
Kernebeek, Heleen van \ 2020
biobased economy - energy sources - biomass - bioenergy - food - food wastes
help
Arsenic removal by iron based co-precipitation : mechanisms in groundwater treatment [PhD thesis]
Ahmad, Arslan \ 2020

Abstract:
Het doel van deze dissertatie is begrip te krijgen van het mechanisme van As-verwijdering via coprecipitatie met Fe(III)(oxyhydr)oxides onder verschillende redox-omstandigheden, als gevolg van de samenstelling van de aanwezige ionen, en van de filtratieomstandigheden. Op deze manier zijn verschillende wegen onderzocht om het Asgehalte van drinkwater te kunnen verlagen tot een laag niveau, bij voorkeur lager dan 1 μg/L. We hebben verschillende monstername-campagnes uitgevoerd bij full-scale drinkwaterprocessen in Nederland, om een gedetailleerd begrip te krijgen van relevante As-verwijderingsmechanismen tijdens de behandeling van grondwater.

help
Consumer and technological insights for improving the quality of osmo-dehydrated mango [PhD thesis]
Sulistyawati, Ita \ 2020
help
Towards sustainable drinking water supply in the Netherlands [PhD thesis]
Engelenburg, Jolijn van \ 2020

Abstract:
Het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt, richt zich op een beter begrip van de complexiteit van het omgaan met de uitdagingen voor duurzame drinkwatervoorziening op lokale schaal. Daarmee draagt het bij aan de kennis op het gebied van duurzaamheidsanalyses en ‐beoordelingen, die als uiteindelijk doel hebben om de Sustainable Development Goals te bereiken die de Verenigde Naties in 2015 vastgesteld hebben. Het doel van dit proefschrift was tweeledig: het bepalen van het effect van maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de hydrologische duurzaamheid van lokale drinkwaterwinning, en het inzicht geven in de duurzaamheid van drinkwatersystemen op lokale schaal, door middel van een beoordelingsmethodiek. Omdat sommige grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening effect hebben op nabijgelegen grondwaterafhankelijke natuurgebieden, zijn er adaptatiemaatregelen genomen of worden deze overwogen om dit effect te verminderen. In het eerste deel van dit proefschrift zijn kwantitatieve methodes gebruikt om de (mogelijke) effecten van lokale drinkwaterwinning, adaptatiemaatregelen en klimaatverandering op het hydrologische systeem te analyseren, in verleden, heden en toekomst. Het tweede gedeelte van dit proefschrift onderzocht de duurzaamheidsuitdagingen waar drinkwatervoorziening op lokale schaal mee te maken zal krijgen, als gevolg van verwachte toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en een stijgende drinkwatervraag.

help
Phenotypic plasticity in oilseed rape in response to resource availability [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-08-24
Labra Fernández, Marcelo \ 2020
help
Food safety management strategies based on acceptable risk and risk acceptance [PhD thesis]
Gkogka, Elissavet \ 2019
help
Improving information provision on nutrition and cancer : for cancer survivors and health professionals [PhD thesis]
Veen, Merel R. van \ 2019
help
Energy and labour use on farms: case studies from the Netherlands and China [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-11-20
Yu, Tian \ 2019
help
On the interactions between clouds, radiation, turbulence and vegetation in the atmospheric boundary layer [PhD thesis]
Pedruzo Bagazgoitia, Xabier \ 2019
help
Methodological advances to improve the cost-effectiveness of monitoring for mycotoxins in cereal grains [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-12-11
Focker, Marlous \ 2019
help
Fertile cities : nutrient flows from new sanitation to urban agriculture [PhD thesis]
Wielemaker, Rosanne \ 2019

Abstract:
Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan het begrijpen van het potentieel om de recirculatie van nutriënten tussen nieuwe sanitatie en stadslandbouw tot stand te brengen. Specifieke doelstellingen zijn (i) een analyse van de vraag naar en het aanbod van nutriënten, (ii) een evaluatie van ruimtelijke en temporele aspecten van de koppeling tussen vraag en aanbod, en (iii) een reflectie op de mogelijke afwegingen van het hergebruik van nutriënten in de stedelijke omgeving. Dit proefschrift richt zich voornamelijk op de drie macronutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), evenals organische stof (OM); andere macro- en micronutriënten worden in beperkte mate besproken. De centrale vraag van dit proefschrift is: ‘wat is het potentieel om nutriënten die aanwezig zijn in menselijke ontlasting als meststof her te gebruiken in de stadslandbouw’.

help
A bird’s-eye view of recreation : improving the application of scientific knowledge and tools in collaborative decision-making processes [PhD thesis]
Pouwels, Rogier \ 2019
help
Geospatial risk analysis of mosquito-borne disease vectors in the Netherlands [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-02-01
Ibáñez-Justicia, Adolfo \ 2019
help
Fungal pathogens in pome fruit orchards and causal agents of postharvest decay [PhD thesis]
Wenneker, Marcel \ 2019
help
Mosquitoes, midges and microbiota : European vector diversity and the spread of pathogens [PhD thesis]
Möhlmann, Tim W.R. \ 2019
help
Door eendrachtige samenwerking : de geschiedenis van de aardappelveredeling in Nederland, van hobby tot industrie 1888 - 2018 [PhD thesis]
Loon, Jan van \ 2019
help
The genetic background of bovine milk infrared spectra [PhD thesis]
Wang, Qiuyu \ 2019
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.