PhD theses

All Wageningen University PhD theses

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  Wageningen PhD theses


  This database contains bibliographic descriptions of all Wageningen University PhD theses from 1920 onwards. It is updated on a daily basis by WUR Library.

  Author abstracts and/or summaries are added to all descriptions. A link to the full text dissertation is added to the bibliographic description. In a few cases, no electronic version is available, mostly because of copyright issues.

  Hard copies of all theses are available for loan at WUR Library. To request them, click the link Request this publication in the full record presentation. This is a fee based service.

  mail icon WUR Library, 9 july 2012

   

Records 1 - 20 / 172

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q="water management"
Check title to add to marked list
help
Innovative irrigation water management: a strategy to increase yield and reduce salinity hazard of small scale irrigation in Ethiopia [PhD thesis]
Yohannes, Degol Fissahaye \ 2020
help
Farmers as water managers : local interventions, personal preferences, and system-level implications [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-05-20
Nikkels, Melle Jochem \ 2020

Abstract:
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op boeren om watersystemen te helpen beheren, te (co-)investeren en te sturen naar een wenselijke toestand: boeren als waterbeheerders. Door bodem- en waterbeheer en investeringsbeslissingen op de boerderij beïnvloeden boeren hun eigen waterbeschikbaarheid, maar hun lokale interventies hebben ook implicaties op systeemniveau. Boeren beïnvloeden watersystemen en worden op hun beurt beïnvloed door het (water)systeem waarin ze opereren. De regionale implicaties van boeren als waterbeheerders zijn nog onvoldoende begrepen. Dit proefschrift biedt methoden en inzichten voor een beter begrip van de manieren waarop boeren kunnen bijdragen aan het bereiken van lange termijn doelstellingen, zoals een hoogproductieve landbouwsector (Tasmanië) of een klimaat robuust landschap (Nederland).

help
Best of both worlds: co-producing climate services that integrate scientific and indigenous weather and seasonal climate forecast for water management and food production in Ghana [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-05-27
Nyadzi, Emmanuel \ 2020
help
Olfactory mediation of oviposition in Anopheles mosquitoes: a new strategy for malaria vector control [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-05-19
Mwingira, Victor Saturnus \ 2020
help
Water control and autonomy peasant irrigation strategies in the Bolivian Andes [PhD thesis]
Callejo-Veracc, Ivan G. del \ 2019
help
Flood analysis in the Wei River Basin [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2021-07-03
Gai, Lingtong \ 2019
help
Turning the tide? : the role of participation and learning in strengthening Tidal River Management in the Bangladesh Delta [PhD thesis]
Mutahara, Mahmuda \ 2018
help
Soil hydrological modelling and sustainable agricultural crop production at multiple scales [PhD thesis]
Kroes, J.G. \ 2018

Abstract:
Dit proefschrift draagt bij tot een beter begrip van de interacties tussen de bodem-waterplant systemen en tot meer geavanceerde procesgerichte modelmatige benaderingen. Bovendien wordt antwoord gegeven op vier onderzoeksvragen: 1. Wat is de rol van de verticale waterstromen zoals capillaire opstijging en recirculerend percolatiewater op de gewasopbrengsten? 2. Hoe kunnen we droogte-, zout- en zuurstof-stress modelleren en wat is hun invloed op de gewasopbrengsten? 3. Kunnen we de impact van verschillende stress-vormen op de graslandproductie in Nederland voorspellen? 4. Wat is de invloed van veranderingen in grondwaterstanden en landgebruik op gewasopbrengsten en grondwateraanvulling?

help
Agricultural land-use dynamics in the floodplains of the Vietnamese Mekong Delta : hydrodynamic implications on flood regimes and adaptation options [PhD thesis]
Duc Tran, Dung \ 2018
help
Changes in water requirements of dry season rice under climate change : quantifying recent & future changes and developing adaptation strategies in Northwest Bangladesh [PhD thesis]
Full text publicly available; under embargo until:2020-12-11
Acharjee, Tapos Kumar \ 2018
help
Dynamics of rainwater lenses on upward seeping saline groundwater [PhD thesis]
Eeman, Sara \ 2017
seepage - rain - water - groundwater - saline water - vegetation

Abstract:
Zoet water is in het algemeen schaars in vaak dichtbevolte kustgebieden. Grondwater is veelal zout, waardoor landbouw en zoetwater natuur in laaggelegen gebieden (op of onder de zeespiegel) afhankelijk zijn van een dunne zoetwaterlens die zich als gevolg van een neerslagoverschot vormt op het zoute kwelwater. Het begrijpen van de dynamiek van dergelijke lenzen is essentieel in het licht van duurzame ontwikkeling van voedselproductie en natuur onder veranderende omstandigheden zoals zeespiegelstijging en klimaatverandering. De mengzone tussen een dergelijke lens en het zoute grondwater is substantieel, waardoor aanname van een scherp grensvlak niet realistisch is en het gedrag van de mengzone ook van belang is. In dit proefschrift hebben we het gedrag van deze dunne lenzen en bijbehorende mengzone beschreven.

help
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area [PhD thesis]
Waajen, Guido W.A.M. \ 2017
ponds - lakes - ecological engineering - urban areas - cyanobacteria - eutrophication - water quality - water management

Abstract:
Deze studie had als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten.

help
Estimation of soil water storage change from clay shrinkage using satellite radar interferometry [PhD thesis]
Brake, Bram te \ 2017
soil water - water storage - satellite imagery - satellites - interferometry - shrinkage - clay - water management - water policy
help
Preserving Urmia Lake in a changing world: reconciling anthropogenic and climate drivers by hydrological modelling and policy assessment [PhD thesis]
Shadkam, Somayeh \ 2017
lakes - hydrology - climatic change - modeling - water resources - water management - environmental protection - iran
help
Safeguarding water availability for food and ecosystems under global change : modelling and assessment of the role of environmental flows [PhD thesis]
Pastor, Amandine V. \ 2017
water availability - water management - flow - water deficit - food security - food production - global warming - aquatic ecosystems
help
Evaluating rainwater harvesting systems in arid and semi-arid regions [PhD thesis]
Ammar, Adham Ali \ 2017
water harvesting - rain - water - arid zones - semiarid zones - geographical information systems - water management - climatic change - tunisia - iraq
help
Mining water governance: everyday community-mine relationships in the Peruvian Andes [PhD thesis]
Sosa Landeo, Milagros \ 2017
mining - water policy - governance - water rights - water management - rural communities - local population - water resources - andes - peru
help
Hydrological drought and wildfire in the humid tropics [PhD thesis]
Taufik, Muh \ 2017
wildfires - drought - humid tropics - wetlands - hydrology - prediction - water management
help
Bringing in the floods : a comparative study on controlled flooding in the Dutch, Bangladesh and Vietnamese deltas [PhD thesis]
Staveren, Martijn F. van \ 2017
water management - flooding - deltas - hydraulic engineering - rivers - environmental management - environmental policy - environmental control - netherlands - vietnam - bangladesh
help
Water use in a heavily urbanized delta : scenarios and adaptation options for sectorial water use in the Pearl River Basin, China [PhD thesis]
Yao, Mingtian \ 2017
water use - water management - water resources - socioeconomics - salt water intrusion - water deficit - china
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.