Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 10787
Title Gekombineerde selektie op melk en vlees bij MRIJ levert geld op.
Author(s) Oldenbroek, J.K.; Bekman, H.; Koorn, D.; Werf, J.H.J. van der; Veldhuizen, A. van
Source Veeteelt 7 (1990). - ISSN 0168-7565 - p. 300 - 302.
Department(s) Animal Breeding and Genomics
Publication type Article in professional journal
Publication year 1990
Keyword(s) melkveerassen - eierproductie - genetische variatie - genetica - heritability - vleesproductie - melkproductie - nederland - selectie - dairy breeds - egg production - genetic variation - genetics - meat production - milk production - netherlands - selection
Abstract Aan de hand van de meest recente resultaten van een dubbeldoelproef wordt ingegaan op drie vragen : kan een melkvaars tegelijkertijd melk en vlees produceren; kan een stier, die dochters voortbrengt met een hoge melkproduktie, stierkalveren voortbrengen die gunstige eigenschappen hebben voor de kalfs- en stierevleesproduktie; wat levert een gecombineerde selectie op melk en vlees in een fokprogramma op?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.