Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 109355
Title Sportverkeer kampioen op de korte afstand : onderzoek naar autogebruik door Gelderse sporters
Author(s) Caalders, J.; Elands, B.
Source Recreatie en Toerisme 11 (2001)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 27.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) sociologie van vrijetijdsbesteding - vrijetijdsactiviteiten - sport - verkeer - verkeerspatronen - sociology of leisure - leisure activities - traffic - traffic patterns
Categories Transport Sector
Abstract De laatste jaren neemt de aandacht voor het vrijetijdsverkeer toe. Vrijetijdsverkeer is verantwoordelijk voor een vergelijkbaar aantal autokilometers als het woon-werkverkeer, maar het is lastiger er grip op te krijgen. Dat komt onder andere vanwege de impulsieve aard van vrijetijdsbesteding en het diffuse en onvoorspelbare karakter van vervoersstromen. Op punten waar de voorspelbaarheid van vervoerstromen groter is dan gemiddeld, wordt al gewerkt aan de regulering hiervan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.