Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 110940
Title Nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren
Author(s) Dommering, A.; Otte, A.; Peeters, E.; Dam, H. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 19 (2001). - ISSN 0166-8439 - p. 13 - 16.
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) oppervlaktewater - steden - stedelijke gebieden - stadsomgeving - waterbeheer - waterkwaliteit - kwaliteit - ecologie - evaluatie - karakterisering - karakteristieken - beoordeling - hydrologie - classificatie - ecohydrologie - biologische monitoring - surface water - towns - urban areas - urban environment - water management - water quality - quality - ecology - evaluation - characterization - characteristics - assessment - hydrology - classification - ecohydrology - biomonitoring
Categories Hydrology / Urban Ecology
Abstract Met een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, ontwikkeld in opdracht van STOWA, zijn zowel de ecologische toestand als de belevingswaarde van stadswateren op simpele wijze te bepalen. Het systeem bestaat uit drie deeltoetsen: (1) een simpele veldtoets gericht op een snelle ecologische inventarisatie en vaststelling van de belevingswaarde, (2) een uitgebreide ecologische beoordeling op basis van watertypen en karakteristieken, uitmondend in een ecologisch profiel, (3) een vervolgtoets met een diagnose van mogelijke oorzaken van problemen en verbeteringsmaatregelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.