Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 123551
Title Verenpikken bij legkippen: wat maakt een kip tot een verenpikker?
Author(s) Rodenburg, T.B.; Koene, P.
Source Biotechniek (2002). - ISSN 0166-6207 - p. 17 - 20.
Department(s) Chair Ethology
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) dierenwelzijn - verenpikken - kippen - diergedrag - huisvesting van kippen - batterijhuisvesting - animal welfare - feather pecking - fowls - animal behaviour - chicken housing - battery husbandry
Categories Poultry / Animal Behaviour and Ethology
Abstract Bij legkippen ontwikkelt zich vaak verenpikken, het beschadigen of uittrekken van veren van soortgenoten, en soms ook kannibalisme, het verwonden van soortgenoten en het consumeren van bloed of vlees. Het uittrekken van veren levert pijn en ongemakt op voor het dier dat gepikt wordt. Het slachtoffer krijgt kale plekken op haar lichaam, hetgeen kan resulteren in problemen met de warmtehuishouding. Ook zijn de kale plekken aantrekkelijk voor soortgenoten om naar te pikken. Dit kan leiden tot ontwikkeling van kannibalisme, hetgeen gepaard gaat met een sterk verminderd welzijn en hoge uitvalspercentages. In het proces van domesticatie is de kip vanuit de vrije natuur naar het boerenerf verplaatst, vervolgens naar een afgesloten kippenren, en tenslotte naar de legbatterij, waar de dieren in kleine groepjes in kooien worden gehouden. Deze verhuizing van de vrije natuur naar de legbatterij heeft voor- en nadelen voor de kip gehad. Wat betreft de beschikbaarheid van voedsel en bijvoorbeeld bescherming tegen ziekte en predatie is de kip erop vooruit gegaan, maar wat betreft levensruimte en mogelijkheid tot het vertonen van het complete gedragsrepertoire, biedt de legbatterij weinig ruimte en mogelijkheden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.