Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 14588
Title Het streefgewicht van ons lichaam: stand van zaken met betrekking tot de theorie van Cabanac.
Author(s) Graaf, C. de; Seidell, J.C.
Source Voeding 52 (1991)3. - ISSN 0042-7926 - p. 58 - 63.
Department(s) Human Nutrition & Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 1991
Keyword(s) lichaamsgewicht - energiebehoeften - voeding - overgewicht - onderzoek - personen - wetenschap - wetenschappelijk onderzoek - body weight - energy requirements - nutrition - overweight - research - persons - science - scientific research
Categories Human Nutrition (General)
Abstract Een kritisch overzicht van de onderzoeken die zijn uitgevoerd om de setpoint theorie van Cabanac te toetsen. Deze gaat er vanuit dat iedereen een bepaald streefgewicht heeft dat het lichaam probeert te handhaven. Uit de resultaten van experimenten die de setpoint theorie hebben getoetst blijkt dat deze theorie niet geheel wordt bevestigd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.