Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 187
Title Automatisering en de relatie tussen ontwerp en beheer van beplantingen.
Author(s) Blom, R.; Rip, F.I.; Toes, H.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 2 (1986). - ISSN 0166-3534 - p. 24 - 28.
Department(s) Landscape Architecture
Publication type Article in professional journal
Publication year 1986
Keyword(s) recreatiegebieden - automatisering - financiën - financiële planning - groene zones - bedrijfsvoering - publieke tuinen - openbare parken - amenity and recreation areas - automation - finance - financial planning - green belts - management - public gardens - public parks
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract In veel gemeenten wordt bij de groendiensten uit bezuinigingsoverwegingen tot automatisering overgegaan, waarbij dit proces vooral plaats vindt op de beheersafdelingen en vrijwel niet op de ontwerpafdelingen. Een beschouwing van de relatie en onderlinge samenhang tussen ontwerp en beheer geeft aan dat er, dankzij de automatiseringsmogelijkheden, ook voor ontwerpers veel mogelijkheden zijn om hun werk te systematiseren en af te stemmen op vraagpunten die bij beheerders leven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.