Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302057
Title Landbouw, koersen en kleuren; onderzoek naar ontwikkelingen in de landbouw in het perspectief van het Vinex-beleid
Author(s) Hoorn, A. van; Haas, W. de
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 358) - 72 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract De landbouwkundige ontwikkelingen in Nederland van 1987 tot 1992 zijn onderzocht, met een nadruk op de ruimtelijke component. De Rijksplanologische Dienst heeft behoefte aan informatie hierover om te kunnen beoordelen of de ontwikkelingen in de agrarische sector stroken met het ruimtelijk beleid. Het onderzoek had twee benaderingen. Vanuit de Koersbepaling worden agrarische indicatoren afgeleid van het ruimtelijk beleid voor de landelijke gebieden. Bij de benadering vanuit de landbouw gebeurt hetzelfde, maar dan geredeneerd vanuit de ontwikkelingsprocessen binnen de sector landbouw zelf. Beide benaderingen zijn uitgewerkt met gegevens van de CBS Landbouwstatistiek. Aanbevolen wordt een monitoringsysteem te ontwikkelen vanuit een ruimtelijke invalshoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.