Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302062
Title Scenario's voor plattelandsvernieuwing
Author(s) Klundert, A.F. van de; Veeneklaas, F.R.
Source Landinrichting 35 (1995)5. - ISSN 0922-6419 - p. 24 - 27.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) landbouw - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - beleid - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - sociale economie - economische planning - agriculture - management - nature conservation - netherlands - policy - rural development - rural planning - socioeconomics - economic planning
Categories Rural Development
Abstract Het begrip plattelandsvernieuwing geniet de laatste tijd een enorme populariteit. Het platteland wordt geconfronteerd met economische en milieuhygiënische problemen in de land- en tuinbouw en de oprukkende verstedelijking. Daarnaast liggen er belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve claims vanuit natuurbescherming en -ontwikkeling en voor recreatieve voorzieningen. Aard en omvang van de problemen verschillen echter sterk per regio. Beleid, bestuur en beleidsinstrumentarium zijn daar niet op ingesteld. Plattelandsvernieuwing heeft als doel de potenties van een gebied optimaal te benutten. Om nieuwe perspectieven voor het landelijk gebied op het spoor te komen is een scenario-aanpak goed bruikbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.