Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302067
Title Waterrecreatie in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee; een onderzoek onder watersporters in kustwateren naar motieven, gedragingen en bestedingen
Author(s) Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 385) - 144 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Voor de evaluatie van het beleid zoals vastgelegd in beleidsnota's over de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta bestaat behoefte aan nader onderzoek naar de relatie tussen waterrecreatie en natuur in de kustwateren. Hiertoe zijn in de zomer van1994 interviews afgenomen onder surfers, bootvissers, motorbootvaarders, zeilers die zich laten droogvallen, en deelnemers aan chartertochten en wadlooptochten. De doelstellingen van deze watersporters blijken in het verlengde te liggen van natuur- en milieudoelstellingen. Een betere onderbouwing van beperkende maatregelen ter bescherming van natuur en milieu, in samenspraak met de watersporters, kan het begrip voor en de acceptatie van deze maatregelen vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.