Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302068
Title Kustwatersporters stellen ruimtebeleving voorop; onderzoek naar bezoekmotieven en gedrag in kustwateren
Author(s) Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A.; Vries, T.A.C. de
Source Recreatie en Toerisme 5 (1995)7/8. - ISSN 0165-4179 - p. 8 - 9, 11.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - waterrecreatie - kusten - stranden - oevers - outdoor recreation - rural recreation - recreation - leisure activities - leisure behaviour - water recreation - coasts - beaches - shores
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract De kustwateren Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde hebben de hoofdfunctie natuur; de functie waterrecreatie is hieraan ondergeschikt. De interactie tussen beide functies is onderzocht door zes typen watersporters (surfers, bootvissers, droogvallendezeilers, wadlopers, motorboot- en chartervaarders) te interviewen. De kustwateren voorzien voor alle watersporters in een basisbehoefte aan ontspannning. Centraal staan rust, ruimte, vrijheid en natuur. Het behoud van natuur- en milieuwaarden dient dus een gezamenlijk belang. Maatregelen hiertoe worden beter geaccepteerd en nageleefd als ze worden afgestemd op de doelstellingen van de watersporter. Gebruikers moeten daarom vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.