Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302069
Title Niet-bezoekers recreatieprojecten: doen ze het elders?; invloed recreatief aanbod op non-participatie
Author(s) Bruin, A.H. de; Vries, S. de
Source Recreatie en Toerisme 5 (1995)10. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 9.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - recreation - leisure activities - leisure behaviour - outdoor recreation
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Een vooronderstelling achter het huidige kwaliteitsbeleid van de rijksoverheid is dat mensen steeds hogere eisen stellen aan recreatieve voorzieningen. Deze vooronderstelling lijkt niet terecht als het gaat om de inrichting van recreatieprojecten. Mensen die een bepaald project niet bezoeken, gaan ook minder vaak naar andere projecten in de regio. Mensen die in het geheel geen recreatieprojecten bezoeken, ondernemen ook op andersoortige locaties (bijv. bos of strand) minder vaak openluchtrecreatieve activiteiten. Er zijn kortom geen aanwijzingen dat juist bepaalde recreatieprojecten niet meer aansluiten op de wensen en behoeften van de moderne recreant. Een herwaardering van het tekortenbeleid lijkt hiermee op zijn plaats.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.