Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302077
Title Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; veld- en simulatiestudie
Author(s) Roo, A.P.J. de; Dijk, P.M. van; Ritsema, C.J.; Cremers, N.H.D.T.; Stolte, J.; Oostindie, K.; Offermans, R.J.E.; Kwaad, F.J.P.M.; Verzandvoort, M.A.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 364.1) - 234 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Het doel van het erosienormeringsonderzoek was een toetsingskader op te stellen waarin de bestemmings-, beheers- en inrichtingsaspecten kunnen worden beoordeeld. Hiertoe is een veld- en simulatiestudie verricht. De veldstudie bevatte metingen op perceels-, helling- en stroomgebiedniveau. De simulatiestudie resulteerde in een fysisch-deterministisch en hydrologisch erosiemodel (LISEM: Limburg Soil Erosion Model), waarmee diverse scenario's zijn doorgerekend. De veldstudie gaf een integraal beeld van het mechanisme van water- en sedimentafvoer in de lössgebieden van Zuid-Limburg. De resultaten van het model LISEM zijn redelijk betrouwbaar. Uit de simulaties bleek dat een combinatie van beheers- en inrichtingsmaatregelen de beste resultaten oplevert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.