Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302086
Title Perspectief voor `bodemkartering'
Author(s) Pouw, B.J.A. van der
Source In: Van bodemkaart tot informatiesysteem; verzamelen en gebruiken van informatie over de Nederlandse bodem / Buurman, P., Sevink, J., Wageningen : Wageningen Pers - p. 139 - 153.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1995
Abstract Het perspectief voor bodemkartering is een functie van de vraag naar expertise en informatie uit de bodemkartering en de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de bodemkartering zelf. Wegens de veranderende informatiebehoefte moet de bodemkartering investeren in kwantitatieve methoden, alternatieven voor het huidige grondwatertrappen-concept en bijbehorende karteringsmethoden, ecologische bodemtypologie, en gebiedsdekkende systeembeschrijvingen. Informatiebehoefte en technologie kunnenleiden tot een integraal geografisch informatiesysteem en een bijbehorend meta-informatiesysteem. Een marktonderzoek heeft geleid tot een bodemgegevensverzamelingsplan met een landelijke steekproef kaarteenheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.