Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302099
Title Natuurontwikkeling en landschapskwaliteit: een sociaal geconstrueerde werkelijkheid
Author(s) Volker, C.M.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 231 - 240.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Keyword(s) herstel - landbouwgrond - landschap - natuur - natuurtechniek - rehabilitation - agricultural land - landscape - nature - ecological engineering
Categories Ecological Engineering
Abstract In onderzoek naar natuurontwikkeling en landschapskwaliteit ontbreekt vaak de sociaal-wetenschappelijke component. Die bijdrage is echter essentieel omdat natuur en landschap in de samenleving tot een sociale constructie worden gemaakt. Natuurontwikkeling en landschapskwaliteit zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met bestaansmogelijkheden van mensen in een ander milieu, namelijk dat van de menselijke samenleving. Aan de hand van scenario-, draagvlak- en sturingsonderzoek worden de mogelijkheden en beprkingen van een sociaal-wetenschappelijke bijdrage toegelicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.