Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302105
Title Nieuwe, kwantitatieve inventarisatiemethoden
Author(s) Brus, D.J.
Source In: Van bodemkaart tot informatiesysteem; verzamelen en gebruiken van informatie over de Nederlandse bodem / Buurman, P., Sevink, J., Wageningen : Wageningen Pers - p. 85 - 110.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1995
Abstract Dit artikel schetst enkele ontwikkelingen in de bodem- en grondwatertrappenkartering bij SC-DLO. Ingegaan wordt op de theorie van geostatistische interpolatie, het schatten van gebiedsgemiddelden met klassieke steekproeven, tijdreeksanalyse, numeriekeclassificatie in discontinue en continue klassen en geostatistische simulatie. Alle onderwerpen worden geollustreerd met een praktijkvoorbeeld. Tot slot wordt kort ingegaan op de speerpunten in het huidige en toekomstige onderzoek naar kwantitatieve inventarisatiemethoden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.