Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302122
Title Grondgebruik-projecties in het stroomgebied van de Rijn in het midden van de volgende eeuw
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Slothouwer, D.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 439-444 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Dit artikel presenteert mogelijke verdelingen van grondgebruik in het stroomgebied van de Rijn, voortvloeiend uit enerzijds technische, economische, politieke en demografische ontwikkelingen en anderzijds uit een mogelijke klimaatverandering. Voor hetdecennium 2040-2049 zijn grondgebruikprojecties opgesteld onder onveranderde en gewijzigde klimaatomstandigheden. Voor beide situaties is een centrale projectie gegeven geflankeerd door twee varianten: met maximale en minimale stedelijke en agrarische claim op grond. Bij het opstellen van de projecties is gebruik gemaakt van kennis van fundamentele wetenschappelijke en technische principes, historische lange-termijntrends, basisveronderstellingen en andere toekomstverkenningen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.