Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302129
Title De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Walcheren; resultaten van een bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
Author(s) Pleijter, G.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 412) - 152 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract In het ruilverkavelingsgebied Walcheren komen bijna uitsluitend mariene zand- en kleigronden voor. De kleigronden nemen de grootste oppervlakte in; het zijn kreekruggronden, kleiplaatgronden, poelgronden, inundatiepoelgronden, gebroken gronden en nieuwlandgronden. Langs de duinen is een klein areaal zanden (duinzandgronden) door de wind afgezet; de overige zanden zijn gesedimenteerd (plaatzandgronden). De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) is aangegeven in vier klassen en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in vijf. Van vrijwel alle gronden op de bodemkaart is een representatief profiel beschreven, samen de reeks van standaardprofielen vormend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.