Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302141
Title De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Losser-Noord; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
Author(s) Kleijer, H.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 400) - 164 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract De bodem in Losser-Noord bestaat voornamelijk uit zandgronden, namelijk moderpodzolgronden, humuspodzolgronden, eerdgronden en vaaggronden. Verder komen oude kleigronden, beekkleigronden, veengronden en moerige gronden voor. De zandgronden liggen verspreid over het hele gebied, de oude kleigronden alleen op de stuwwal van Oldenzaal-Enschede, en de beekklei- en veengronden en moerige gronden in het Dinkeldal. De waterbeheersing is redelijk; de fluctuatie van het grondwater varieert van 40 tot 150 cm. De meeste gronden hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm beneden maaiveld. De resultaten van het onderzoek staan op een bodem- en grondwatertrappenkaart en een kaart met de diepte van de tertiaire klei of keileem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.