Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302182
Title Gebruikersdocumentatie BOPAK versie 2.1.1
Author(s) Stolp, J.; Heijden, T.G.C. van der; Randen, I.J. van; Brouwer, F.; Kiestra, E.
Source Wageningen : SC-DLO (Technisch document / DLO-Staring Centrum 3) - 198 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Het programmapakket BOPAK is ontwikkeld voor de verwerking van digitaal opgeslagen gegevens van veldbodemkundig en hydrologisch onderzoek in landinrichtingsgebieden. Het is een geografisch informatiesysteem gebaseerd op ORACLE-Arc/Info. De hoofdfuncties zijn (in volgorde van afhandeling): een project kiezen en eventueel daarin een deelgebied kiezen of definiëren, gegevensbestanden inzien (bladeren), opbrengstdepressie-percentages berekenen (BODEP), selecteren met voorwaarden, classificeren, presenteren (als kaarten of tabellen).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.