Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302186
Title Ruimte voor bos bij woongebieden
Author(s) Boekhorst, J. te
Source In: Planologische diskussiebijdragen 1995 - p. 329 - 336.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1995
Abstract Het aantal woningen zal in de komende jaren waarschijnlijk flink toenemen. De onderdelen van de woonomgeving zijn veelsoortig en van verschillende omvang. In ontwerpprogramma's voor buurten en wijken worden wensen over veel van deze onderdelen opgenomen. Dit artikel behandelt een specifiek onderdeel: bos bij kleine woonkernen als onderdeel van de woonomgeving. Hoe noodzakelijk zijn bossen, wat is de invloed van omwonenden op het bos, welke aanbevelingen kunnen we doen voor het ontwerp van zulke bossen? Dit artikel laat zien waar de argumentatie om bossen als noodzakelijk onderdeel van de woonomgeving te beschouwen geen sterke basis heeft. In plaats van bos kan men soms beter een andere vorm kiezen om een goede woonomgeving te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.