Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302187
Title Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bloembollenteelt; samenvatting
Author(s) Aartrijk, J. van; Groenendijk, P.; Boesten, J.J.T.I.; Schoumans, O.F.; Gerritsen, R.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 387.6) - 42 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Het belang en de omvang van emissieroutes van bestrijdingsmiddelen en nutriënten bij de bloembollenteelt op kalkrijke zandgronden zijn onderzocht in het veld, in het laboratorium en met modellen. De uitspoelingsmodellen zijn getoetst op hun bruikbaarheid. In scenarioberekeningen is de invloed verkend van bedrijfsvoering en teelthandelingen en -omstandigheden. Bovengrondse emissieroutes, met name spuitdrift en afspoeling vanuit de omgeving van bedrijfsgebouwen, leveren de belangrijkste bijdrage aan debelasting van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen. Afhankelijk van teelthistorie en eigenschappen van het bodemprofiel spoelen stikstof- en fosforverbindingen uit naar het drainwater in concentraties die de huidige grenswaarden overschrijden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.