Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302191
Title Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties; ideeën en voorbeelden van verweving van nutsfuncties en natuurfuncties voor ruimtelijke planvorming op lokale en regionale schaal
Author(s) Vissers, J.; Hazendonk, N.; Haas, W. de; Engen, H. van; IJkelenstam, G.F.P.
Source Wageningen : Unknown Publisher - 126 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Verdeeld over acht thema's (waterwinning, houtproduktie, landbouw, waterbeheer, recreatie, werken, wonen en verstedelijking) zijn 31 projecten kort beschreven en met illustraties ondersteund. Zowel in ruimte als tijd vormt het overzicht slechts een beperkte keuze uit de vele praktijkvoorbeelden. De projecten zijn geëvalueerd op succesfactoren en ecologische en esthetische kwaliteit. Het ideeënboek is bedoeld als informatie- en inspiratiebron voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke planvorming in landelijk of stedelijk gebied waar natuur- en landschapsontwikkeling een rol spelen. Ook voor bestuurders en terreinbeheerders kan het een stimulans bieden bij het zoeken naar oplossingen voor een doelmatig ruimtegebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.