Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302211
Title Landschapskwaliteit; uitwerking van de kwaliteitscriteria in de Nota Landschap
Author(s) Zoest, J.G.A. van
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 349) - 334 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Het landschapsbeleid van de rijksoverheid richt zich op het bevorderen van landschapskwaliteit. De Nota Landschap geeft daartoe een systeem van kwaliteitscriteria. Dit rapport geeft een beknopte analyse van dit systeem van kwaliteitscriteria en een algemeen denkkader over landschapskwaliteit. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende begrippen uit de Nota Landschap. Tot slot worden enkele thema's in de besluitvorming aangestipt die van belang zijn bij het bereiken van landschapskwaliteit. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen rond de thema's `democratisering van de besluitvorming', `definiëring en operationalisering van kwaliteitscriteria', `samenhang' en `profilering van het beleidsveld landschap'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.