Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302218
Title Integraal waterbeheer; spanning in het landelijk gebied
Author(s) Steenvoorden, J.H.A.M.
Source Het Waterschap 80 (1995)15. - ISSN 1380-4251 - p. 598 - 601.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) nederland - waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - netherlands - water management - water resources - hydrology
Categories Hydrology
Abstract De behoeften van waterschappen aan gegevens en instrumenten voor integraal waterbeheer worden geschetst tegen de achtergrond van het toekomstige profiel voor een waterschap. Informatie over beschikbare kennis en methoden wordt vanuit meerdere invalshoeken geschetst. Terreinen die worden bestreken, zijn: het kwantitatieve waterbeheer; de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten en bestrijdingsmiddelen; beschikbare gegevensbestanden met informatie over bodem, grondgebruik en grondgebruiksmogelijkheden en de actualiteit ervan; de verontreiniging en sanering van waterbodems; en het tactische en operationele waterbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.