Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302225
Title Bomen een genot langs en voor de weg?
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Putten, T.H. van
Source Wegen 69 (1995)5. - ISSN 0043-2067 - p. 4 - 11.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) bosbouw - groene zones - heggen - bestrating - wegen - wortels - bodem - oppervlakten - waterrelaties - forestry - green belts - hedges - pavements - roads - roots - soil - surfaces - water relations
Categories Silviculture
Abstract Bomen kunnen nogal wat schade aan wegen berokkenen, doordat ze vocht aan de grond onttrekken. In dit artikel worden de resultaten besproken van een onderzoek naar de oorzaken ervan. In dit onderzoek zijn de condities bepaald waaronder bomen verantwoordelijk zijn voor schade. Tegelijkertijd zijn daarmee de mogelijkheden aangegeven waarmee schade te vermijden is. Het geheim schuilt in de keuze en de locatie van bomen en de combinatie van grondsoort en grondwaterstand. Er is een kaart samengesteld waarop globaal schaderisico's zijn aangegeven. Bovendien wordt een methode gepresenteerd om met enkele gegevens de risico's per locatie vast te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.