Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302253
Title De kwaliteit van planning; een verkenning
Author(s) Aarsen, L.F.M. van den; Haas, W. de; Klundert, A.F. van de
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 426) - 91 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract In dit rapport staat de vraag centraal hoe de kwaliteit van plannen die betrekking hebben op de leefomgeving, kan worden beoordeeld. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de veranderde positie van overheid en overheidsplanning. De klassieke opvatting van een centraal sturende overheid voldoet niet meer; vooral door de tegenvallende resultaten van overheidsbeleid wordt gezocht naar andere vormen van sturing, zoals netwerksturing. Verschillende nieuwe beoordelingscriteria worden in beschouwing genomen en een overkoepelende en systematische beoordelingsmethode voor de kwaliteit van planning wordt ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.