Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302281
Title De uitspoeling van nitraat naar het grondwater
Author(s) Hack-ten Broeke, M.J.D.; Groot, W.J.M. de
Source In: Weide- en voederbouw op De Marke: op zoek naar de balans tussen produktie en emissie / Aarts, H.F.M., - p. 33 - 44.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1995
Abstract De vochthuishouding en nitraatconcentraties in het bodemvocht worden op proefbedrijf De Marke op zes meetplekken gevolgd. De resultaten worden gebruikt om voor nitraat de milieu-effecten van het bedrijfssysteem op het grondwater (nitraatuitspoeling) te kunnen kwantificeren. Sinds de start van de metingen in 1991 is er slechts op twee plekken duidelijk sprake van een afname van de nitraatconcentraties in het bodemvocht. Op de overige plekken blijven de gehalten steeds op een vergelijkbaar niveau. Gemiddeld genomen per hydrologisch jaar werd in 1993/94 op de nattere drie meetplekken aan de norm voor nitraat-N in grondwater (11,3 mg/l) voldaan. Op slechts één van de zes plekken werd de norm ruim overschreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.