Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302309
Title Methoden van Gt-actualisatie schaal 1 : 50 000; een kwantitatieve vergelijking van kwaliteit en kosten
Author(s) Finke, P.A.; Holst, A.F. van; Groot Obbink, D.J.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 396) - 50 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Tien methoden om grondwatertrappenkaarten te actualiseren zijn gedefinieerd en uitgevoerd op een proefgebied van 10 000 ha in Overijssel. De kwaliteit van elke actualisatiemethode is berekend met een onafhankelijke kwaliteitstoets op de uit actualisatie resulterende grondwatertrappenkaarten. De actualisatiekosten, die grotendeels worden bepaald door de veldwerkkosten, zijn per actualisatiemethode berekend voor drie verschillende gebiedsgrootten. Uit een berekening van de kosten per eenheid kwaliteitstoename is geconcludeerd dat actualisatie volgens een gestratificeerde, enkelvoudige, aselecte steekproefmethode de beste resultaten oplevert bij acceptabele kosten. Kriging is een goed alternatief als hulpinformatie beschikbaar is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.