Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302358
Title Hoe snelle stroming door preferente banen het grondwater kan verontreinigen
Author(s) Steenhuis, T.S.; Dekker, L.W.; Parlange, J.Y.; Ritsema, C.J.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 28 (1995)4. - ISSN 0166-8439 - p. 118 - 121.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) dehydratie - grondwaterverontreiniging - hydratatie - hygroscopiciteit - uitspoelen - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - verontreinigingsbeheersing - bescherming - bodem - waterkwaliteit - dehydration - groundwater pollution - hydration - hygroscopicity - leaching - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - pollution control - protection - soil - water quality
Categories Soil Physics
Abstract Pesticiden en andere chemicaliën blijken vaak sneller in het grondwater terecht te komen dan modellen voorspellen. De meeste van deze modellen zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de bodem homogeen is, het water in de onverzadigde zone verticaal infiltreert en het vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. In werkelijkheid stroomt het water vaak via preferente stroombanen door de bodem. Deze stroombanen kunnen in nagenoeg alle gronden optreden. Water en daarin opgeloste stoffen bereiken hierdoor veel sneller het grondwater dan op grond van de gemiddelde verblijftijd verwacht zou worden. Vooral ondiep grondwater en oppervlaktewater hebben door dit proces een vergrote kans op verontreiniging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.