Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302370
Title Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg
Author(s) Eck, W. van; Slothouwer, D.; Sprik, J.B.; IJkelenstam, G.F.P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 364.2) - 124 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1995
Abstract Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg is een kosten-batenanalyse verricht. Hierbij zijn de kosten als gevolg van erosie geonventariseerd. Daarnaast is bepaald wat teeltmaatregelen, inrichtingsmaatregelen (grasbanen en groenstroken) en regenwaterbuffers kosten. Voor drie proefgebieden in Zuid-Limburg zijn de kosten en baten van zes perspectiefvolle maatregelenpakketten (scenario's) doorgerekend. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar het lössgebied in Zuid-Limburg. Maatregelenpakketten met mulchzaai op hellingen groter dan twee procent eventueel in combinatie met de aanleg van grasbanen en groenstroken blijken het meest effectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.