Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302389
Title Effecten van ruimtelijke maatregelen voor de das: vergelijking van scenario's
Author(s) Knaapen, J.P.; Engen, H.C. van; Apeldoorn, R.C. van; Schippers, P.; Verboom, J.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 293 - 299.
Department(s) Institute for Forestry and Nature Research
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Keyword(s) verspreiding - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - meles meles - diergemeenschappen - dispersal - land use - management - rural development - rural planning - animal communities
Categories Zoogeography
Abstract Habitatversnippering beonvloedt de overlevingskansen van een toenemend aantal soorten, waaronder de das. Plannen en maatregelen gericht op het oplossen van habitatversnippering moeten rekening houden met de kwaliteit van de natuurgebieden zelf en die van gebieden met een verbindingsfunctie daartussen. Hier wordt een computermodel gepresenteerd dat het mogelijk maakt de effecten van plannen en maatregelen op de das te evalueren voor beide aspecten. Bij wijze van test is het model toegepast op een aantal scenario's die verschillende toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen weergeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.