Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302390
Title Evaluatie van inundatie-scenario's voor rivierbegeleidende graslanden langs de Dinkel
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Dirkx, G.H.P.; Prins, A.H.; Wolfert, H.P.; Vrielink, J.G.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 311 - 316.
Department(s) Institute for Forestry and Nature Research
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Keyword(s) graslanden - hooiland - weiden - plantengemeenschappen - herstel - graslanden, gematigde streken - gematigde klimaatzones - dalen - natuurtechniek - natuur - overijssel - twente - grasslands - meadows - pastures - plant communities - rehabilitation - temperate grasslands - temperate zones - valleys - ecological engineering - nature - overijssel - twente
Categories Ecological Engineering
Abstract Op de hogere oeverwallen langs de Dinkel komt een bijzonder graslandtype voor: Diantho-Armerietum of Dinkelgrasland. Dit graslandtype heeft zijn optimum op droge, schrale, leemarme, vrij jonge gronden. Incidentele inundaties zijn essentieel voor behoud en ontwikkeling van Dinkelgraslanden. De hoogteligging is hierbij van groot belang. Te laag gelegen zones worden sterk beonvloed door het voedselrijke rivierwater; te hoog gelegen zones zijn gevoelig voor bodemverzuring. Handhaving van de huidige overstromingsfrequentie biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van nieuwe Dinkelgraslanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.