Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304232
Title Milieu, water en functies in het Groene Hart; knelpunten, perspectieven en aanzet tot beleidsprioriteiten
Author(s) Kwakernaak, C.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 450) - 66 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Voor de discussie over de toekomst van het Groene Hart is de toestand van milieu en water geanalyseerd, in relatie tot huidig ruimtegebruik en mogelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het accent ligt op de rol van water als essentiële milieufactorvoor functies en natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het Groene Hart. Voorstellen worden gedaan voor aanvullende milieumaatregelen, die nodig zijn om de gewenste functies en waarden in het Groene Hart veilig te stellen en duurzaam te kunnen ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.