Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304256
Title Micromorfolgische technieken en humusprofielkenmerken
Author(s) Bisdom, E.B.A.; Boersma, O.H.; Schoonderbeek, D.; Schreiber, J.D.; Schoute, J.F.T.
Source In: De dynamiek van strooisellagen; voordrachten tijdens de themamiddag georganiseerd door DLO-Staring Centrum, Wageningen, 6 oktober 1995 / Kemmers, R.H., - p. 41 - 66.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1996
Abstract Kenmerken van humusprofielen in de bossen bij Kootwijk zijn moeilijk in het veld te karakteriseren. Deze problemen zijn met microscopische technieken bestudeerd. Bij Hoog Buurlo is ook het diepere humusprofiel onderzocht. Zo zijn verbanden gelegd tussen humushorizonten, -vormen, -kenmerken en -processen en tussen microscopisch en veldonderzoek. Excrementen en schimmeldraden bleken meestal te klein om in het veld te herkennen. De spreiding van organische fragmenten verschilde per humushorizont, evenals de verhouding tussen verse, matig omgezette en sterk gehumuficeerde organische fragmenten. Microchemische analyse van organisch materiaal in het hele humusprofiel gaf inzicht in het podzolisatieproces en toonde het belang van de vegetatie bij de bodemvorming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.