Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304268
Title Nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep; effecten van bemestingsmaatregelen
Author(s) Bolt, F.J.E. van der; Groenendijk, P.; Oosterom, H.P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 306.3) - 290 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Met regionale modellen zijn scenario's doorgerekend om inzicht te krijgen in effecten van gebiedsgericht milieubeleid. Bemestingsvarianten zijn opgelegd aan de landbouw in de ecologische hoofdstructuur, aan de gebieden waarop een planologische bescherming van toepassing is, en aan de overige landbouwgebieden. De nitraatuitspoeling naar grondwater vermindert bij verscherpte mestnormen sterk. De stikstofbelasting van het oppervlaktewater daalt in de landbouwgebieden van 18 tot 7 kg per ha per jaar in 2020. De fosforbelasting daalt van 0,8 tot 0,5 kg per ha per jaar in 2020. Aanscherping van de mestnormen heeft voor de belasting van het oppervlaktewater slechts een gering additioneel effect. Tussen de gebieden kunnen grote verschillen voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.