Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304278
Title Aanvullend bodemonderzoek in de herinrichting Zuidwolde-zuid
Author(s) Dirkx, G.H.P.; Smeerdijk, D.G. van
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 340) - 49 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Uit een historisch-geografisch onderzoek in de herinrichting Zuidwolde-Zuid kwamen enkele vragen naar voren omtrent de bodemkundige en ecologische kwaliteiten van voormalige gebruiksgronden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een beknopt aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij zowel bodemkundige als paleo-ecologische gegevens werden geanalyseerd. Op grond van de resultaten wordt nader ingegaan op de locatiekeuze voor bouwlandontginingen, de ouderdom van deze ontginningen en de kwaliteitsverschillen tussen hooi- en weilanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.