Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304286
Title Grondgebruikersinventarisatie in Nederland; gebied 232 Haarlemmermeer
Author(s) Kleef, H.A. van; Clement, J.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 471) - 22 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Kengetallen over de landbouw en de verkaveling worden verkregen met het geografisch informatiesysteem Grondgebruikersinventarisatie (GI) van SC-DLO. Dit rapport bevat een beschrijving van de GI Haarlemmermeer. Dit studiegebied omvat de gehele droogmakerij aangevuld met een gedeelte van Osdorp (gem. Amsterdam). De totale oppervlakte bedraagt 19 146 ha. Onder invloed van de uitbreiding van Schiphol maakt het gebied een ware metamorfose door. Op basis van de grondgebruikersinventarisatie van oktober 1996 wordt een ruimtelijke beschrijving gegeven van de land- en tuinbouw in de huidige situatie en de situatie met functieverandering. De bedrijfsgegevens uit de landbouwtelling zijn van 1996.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.