Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304289
Title Effecten van bosbrand op arme zandgronden in de omgeving van Kootwijk; patroonanalyses van de uitgangssituatie ten behoeve van een meetnetontwerp voor monitoring
Author(s) Smit, H.M.C.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 473) - 39 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Om meer inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van bosbrand op arme zandgronden zijn bij Kootwijk patronen van geomorfologie, bodemgesteldheid en humusprofieltypen geanalyseerd. Ook de vegetatie is onderzocht. In dit gebied heeft in augustus 1995 een bosbrand gewoed. De onderscheiden geomorfologische eenheden zijn landduinen en uitgestoven laagten. Vrijwel het gehele gebied bestaat uit vaaggronden. De mate van aantasting van de humusprofielen varieert sterk in de ruimte. Er was geen verband tussen de terreinkenmerken en resterende humusprofielen. Op basis van geomorfologie, soort bos en sterftegraad van de bomen zijn zeven strata gevormd met dertien eenheden, die elk volgens een vast patroon bemonsterd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.