Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304298
Title Cultuurtechnische Inventarisatie De Leijen-Oost en -West; gebied 219
Author(s) Schmitz, I.M.J.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 418) - 35 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Kengetallen over landbouw, verkaveling en ontsluiting worden verkregen met het geografisch informatiesysteem Cultuurtechnische Inventarisatie (CI) van SC-DLO. Dit rapport beschrijft de gevolgde werkwijze van verzamelen en verwerken van gegevens bij deCI De Leijen-Oost en -West. De herinrichtingsgebieden De Leijen-Oost en De Leijen-West zijn geplaatst op het Voorbereidingsschema Landinrichting 1989 respectievelijk 1990. Het gebied ligt in Noord-Brabant en heeft een oppervlakte van 12 524 ha. Er wordt een ruimtelijke beschrijving gegeven van het gebied alsmede van de bedrijfsstructuur. De grondgebruikerssituatie is opgenomen van december 1993 tot april 1994 en correspondeert met de landbouwtelling 1993.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.