Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304360
Title HAV op maat?; voortgang van beleidsontwikkeling in handhavings-, aanpassings- en vernieuwingsgebieden
Author(s) Aarsen, L.F.M. van den; Windt, N. van der; Pleijte, M.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 467) - 234 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract De voortgang van de beleidsontwikkeling in 27 handhavings-, aanpassings- en vernieuwingsgebieden (HAV-gebieden) is onderzocht. De vraag was of de rijksoverheid actiever moet zijn en of aanvullend instrumentarium nodig is. Er zijn plandocumenten geanalyseerd, vraaggesprekken gevoerd en een workshop georganiseerd. Het HAV-beleid werkt slecht door; wel zijn er toevallige overeenkomsten in gedachtegoed. In de vernieuwingsgebieden en in sommige aanpassingsgebieden is de beleidsontwikkeling expliciet. Actieve handhaving en aanpassing vragen meer ondersteuning. In de gebiedsgerichte uitwerkingen worden alle beschikbare instrumenten ingezet. Niet zozeer is nieuw instrumentarium gewenst als wel een betere coördinatie en meer regionale invulling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.