Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304399
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 19 bosreservaat `Tongerense Hei'
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.19) - 48 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract In bosreservaat Tongerense Hei komen geologische afzettingen voor die behoren tot de Formatie van Harderwijk en Enschede, Formatie van Urk en Formatie van Twente. Het betreft zandgronden (podzolgronden) met grondwatertrap sVIo en VIIId. De verbreidingvan de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart, die van de bodemeenheden en grondwatertrappen op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Er hebben zich, mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer, humusprofielen ontwikkeld die bestaan uit een ecto-organisch deel en een endo-organisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op magneetband vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.