Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304402
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 22 bosreservaat `Beerenplaat'
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.22) - 46 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract In bosreservaat Beerenplaat liggen Afzettingen van Tiel/Duinkerke. Het betreft buitendijkse moerige gronden en ongerijpte kleigronden. Daarin worden plaseerdgronden, tochteerdgronden, gorsvaaggronden en slikvaaggronden onderscheiden. De gronden hebbengrondwatertrap Ia en IIa. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. De humusprofielen bestaan hoofdzakelijk uit een endorganisch deel. De profielopbouw is beschreven en op magneetband vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.