Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304411
Title Vernatting van bufferzones
Author(s) Jansen, P.C.
Source Landinrichting 36 (1996)7. - ISSN 0922-6419 - p. 14 - 18.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) natuurbescherming - hydrologie - herstel - ecologie - bufferzones - natuur - ecologisch herstel - ecohydrologie - gelderse vallei - nature conservation - hydrology - rehabilitation - ecology - buffer zones - nature - ecological restoration - ecohydrology
Categories Ecological Engineering
Abstract Het predikaat reservaat garandeert nog niet dat de botanische waarde van natuurgebieden wordt behouden. Naarmate die gebieden kleiner zijn, spelen invloeden van buitenaf een grotere rol. Om ongewenste invloeden te onderscheppen blijkt het nogal eens noodzakelijk om bufferzones in te stellen. Aan de inrichting van de meeste bufferzones wordt over het algemeen weinig aandacht besteed, terwijl daar vaak wel goede perspectieven zijn voor natuurontwikkeling. Voor natuurreservaat Het Meeuwenkampje zijn methet grondwaterstromingsmodel SIMGRO maatregelen doorgerekend die de milieuomstandigheden in een groot deel van een bufferzone verbeteren. Dit artikel bespreekt de onderzoeksresultaten die hebben geleid tot de herinrichting van de bufferzone.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.