Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304426
Title Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; nutriëntenonderzoek en scenarioberekeningen
Author(s) Kruijne, R.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 420.2) - 137
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - onderzoek - dalen - nederland - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - physical planning - land use - zoning - research - valleys - netherlands - buffer zones - overijssel - twente
Categories Nature Conservation
Abstract In Noordoost-Twente zijn de afspoeling en uitspoeling van stikstof en fosfor naar de Mosbeek en het effect van bufferstroken op deze nutriëntenbelasting onderzocht. Een tweedimensionale toepassing van het model ANIMO is gekalibreerd op fosfaatbezettingsfracties in de bovengrond en op concentraties nitraat, ammonium en fosfor in het ondiepe grondwater. Vervolgens zijn scenarioberekeningen op maos- en graspercelen uitgevoerd. De som van de afspoeling en uitspoeling van stikstof van maospercelen is groter dan die van grasland. De nutriëntenbelasting is bepaald voor de huidige perceelsinrichting en voor de inrichting met diverse typen bufferstroken. De bufferstroken met grasland van tien meter breedte geven de grootste reducties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.