Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304432
Title Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie
Author(s) Hendriks, R.F.A.; Leene, G.J.; Massop, H.T.L.; Kruijne, R.
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum - 223
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - onderzoek - dalen - nederland - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - physical planning - land use - zoning - research - valleys - netherlands - buffer zones - overijssel - twente
Categories Nature Conservation
Abstract Op een locatie in Noordoost-Twente zijn de af- en uitspoeling van stikstof en fosfor naar de Mosbeek en het effect van bufferstroken hierop onderzocht. In het veld is de bodem onderzocht, zijn hydrologische metingen verricht, is de chemische samenstelling van grondwater en oppervlakkig afstromend water bepaald, en zijn twee tracerexperimenten gedaan. Met het eendimensionale model SWAP is de hydrologie van de onderzoekslocatie gemodelleerd. Het model is gekalibreerd op gemeten grondwaterstanden en oppervlakkige afstroming. Met het gekalibreerde model zijn hydrologische berekeningen gedaan voor maos- en graspercelen met en zonder bufferstrook. De resultaten vormden de invoer voor de berekening van de nutriëntenbelasting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.